Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Xuân tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Vô Điếm

12/06/2023 16:03 59 lượt xem

Ngày 9/06/2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức tham quan thực tế học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Vô Điếm theo Kế hoạch số: 50-KH/MT ngày 5/6/2023 của Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Xuân.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Xuân tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Vô Điếm
Hai đoàn làm việc tại UBND xã Vô Điếm

 

Ngày 9/06/2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức tham quan thực tế học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Vô Điếm theo Kế hoạch số: 50-KH/MT ngày 5/6/2023 của Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Xuân. Tham dự có đồng chí Lục Minh Thắng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang. Đoàn xã Đức Xuân có đồng chí Bùi Nhật Đại, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Đức Xuân và dại diện Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội xã và các Trưởng ban công tác mặt trận xã Đức Xuân. Đoàn xã Vô Điếm có đồng chí Vũ Đình Tuyên, Bí thư Đảng uỷ xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Vô Điếm và đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã, đại diện trưởng thôn, bí thư chi bộ các thôn xã Vô Điếm. Thông qua chuyến tham quan thực tế, trao đỏi kinh nghiệm giúp cho các thành phần tham gia học hỏi cách làm hay, tìm ra phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp để nâng cao hơn nữa vai trò đóng góp của công tác Mặt trận từ xã đến thôn trong công cuộc chung tay xây dựng xã Đức Xuân về đích Nông thôn mới.

Đoàn làm việc tại Hội trường UBND xã Vô Điếm

Tham quan Hội trường thôn Thia Trường