Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang làm việc tại xã Đức Xuân

11/07/2023 11:36 867 lượt xem

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang kiểm tra việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại xã Đức Xuân.

 

                               Bà Dương Ánh Phượng, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch số: 224/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/3/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về kiểm tra việc tham gia triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đoàn giám sát theo quyết định số: 276/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 19/5/2023 của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Hà Giang do Bà Dương Ánh Phượng, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã làm trưởng đoàn giám sát thực hiện giám sát tại xã Đức Xuân. Đoàn giám sát còn có các bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Tổ chức, Ủy ban MTTQ tỉnh - Thành viên; Bà Nguyễn Thị Bưởi, Phó trưởng ban Dân chủ, pháp luật - Dân tộc, tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Thành viên. Thường trực MTTQ Huyện Bắc Quang có ông Trần Văn Tính, Phó chủ tịch UBMTTQ Huyện. Đoàn giám sát đi tham quan thực tế một số công trình và mô hình kinh tế trên địa bàn xã.

Đoàn giám sát làm việc tai xã

Mô hình nuôi cá tầm tại thôn Xuân Thành

Kết luận tại buổi làm việc đoàn giám sát đã đánh giá những mặt tích cực và hạn chế vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã trong việc tham gia triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đoàn giám sát nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ từ xã đến thôn và cần nêu cao hơn nữa vai trò của Mặt trận trong thời gian tới.

 

Phàn Kim Chi

Tin khác