Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

ĐỒNG CHÍ PHÙNG VIẾT VINH - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY-HĐND- UBND XÃ ĐỨC XUÂN

25/10/2023 22:09 47 lượt xem

Thực hiện Giấy mời số: 4891/GM-UBND, ngày 24/10/2023 của UBND huyện Bắc Quang về Kiểm tra công tác Quy hoạch, quản lý, phát triển về lĩnh vực Du lịch và tiến độ triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã Đức Xuân;

ĐỒNG CHÍ PHÙNG VIẾT VINH - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ

Thực hiện Giấy mời số: 4891/GM-UBND, ngày 24/10/2023 của UBND huyện Bắc Quang về Kiểm tra công tác Quy hoạch, quản lý, phát triển về lĩnh vực Du lịch và tiến độ triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã Đức Xuân; Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2023 đồng chí Phùng Viết Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang  và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Bắc Quang đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo và cán bộ, công chức xã:

1. Đồng chí Phùng Viết Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Bắc Quang đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo xã cùng đi kiểm tra thực địa khu quy hoạch tập trung dân cư (thôn Xuân Minh), kiểm tra các công trình đang đầu tư xây dựng trên địa bàn:

Hình ảnh đồng chí Phùng Viết Vinh - PBTHU, CTUBND huyện cùng Đoàn công tác của huyện và lãnh đạo xã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn Xuân Minh xã Đức Xuân.